Ikona dostępności
PL / EN

Logo projektu Wzór Podkarpacki

Privacy policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

FUNDACJA RZESZOWSKA z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 10/42 szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie chronione interesy określa w niniejszym dokumencie zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883 (dalej, „Ustawa o ochronie danych osobowych”, zebranych za pomocą stron internetowych dostępnych pod adresami:

http://www.ras.rzeszowska.org.pl,

http://www.rzeszowska.org.pl,

http://www.laba.rzeszowska.org.pl,

http://www.tymczasem.rzeszowska.org.pl,

https://wzorpodkarpacki.pl/

(dalej, „Strony WWW”).

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zakres zbieranych danych osobowych

Chcąc skorzystać z niektórych funkcji Stron WWW może Pan/Pani zostać poproszony o podanie w formularzu danych osobowych pozwalających na częściową lub całkowitą identyfikację Pana/Pani osoby. Proszę pamiętać, iż podanie nam danych osobowych ma charakter dobrowolny i może być dokonane jedynie przez osobę pełnoletnią. Prosimy o niewysyłanie nam swoich danych osobowych, jeśli nie chce Pan/Pani, by zostały przez nas wykorzystane. Prosimy o niewysyłanie nam danych osobowych, które nie dotyczą Pana/Pani (lub Pana/Pani dzieci lub osób pozostających pod Pana/Pani opieką prawną), a mogłyby zidentyfikować inną osobę.

Przed przekazaniem nam jakichkolwiek danych osobowych poprosimy Pana/Panią o udzielenie zgody na ich przetwarzanie oraz poinformujemy, kto jest administratorem przetwarzanych danych (w tym o adresie siedziby i pełnej nazwie tego podmiotu) oraz o celu zbierania danych, oraz dobrowolności ich podania oraz pouczymy Pana/Panią o Pana/Pani prawie żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania udostępnionych danych osobowych w przypadkach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zakres danych zbieranych automatycznie

Podczas Pana/Pani wizyty na naszych Stronach WWW, automatycznie zbierane są dane niebędące danymi osobowymi w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, tj. dane dotyczące Pana/Pani wizyty, w postaci nazwy domeny, z której zostałaś/eś odesłana/y do naszej witryny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego. Dane zbierane automatycznie nie mają na celu identyfikacji osoby korzystającej ze Stron WWW i nie pozwalają na taką identyfikację oraz analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Stron WWW jest FUNDACJA RZESZOWSKA z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza 10/42 jako właściciel i organizator Stron WWW. FUNDACJA RZESZOWSKA zastrzega, iż na podstawie zawartej umowy z osobą trzecią może jej powierzyć przetwarzanie uzyskanych od Ciebie danych. Dane powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie FUNDACJI RZESZOWSKIEJ będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane:

 • dla celów prowadzenia Stron WWW;
 • w celu umożliwienia nam kontaktu z Panem/Panią.

Ponadto, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, której udzielenie nie jest obowiązkowe, dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane:

 • w celu przekazywania zamówionych materiałów informacyjnych;
 • w celach marketingowych.

Dane zbierane automatycznie, niestanowiące danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, nie służą identyfikacji i nie pozwalają na identyfikację osoby korzystającej ze Stron WWW, lecz są zbierane w celu gromadzenia informacji technicznych oraz analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Są to wyłącznie informacje o stosowanej przeglądarce internetowej, rodzaju systemu operacyjnego komputera oraz nazwie domeny strony internetowej, z której zostałaś/eś odesłana/y do naszej witryny.

Wszelkie uzyskane o Panu/Pani dane osobowe w związku z korzystaniem ze Stron WWW, będą przechowywane i przetwarzane za Pana/Pani zgodą wyrażoną w odrębnym Formularzu kontaktowym Stron WWW przez FUNDACJĘ RZESZOWSKĄ.

O celach i zakresie przetwarzanych danych osobowych decyduje zakres zgód (zgody obowiązkowe i nieobowiązkowe zaznaczonych w Formularzu kontaktowym Stron WWW.

Informujemy także, iż w przypadkach wskazanych przez prawo FUNDACJA RZESZOWSKA ma obowiązek udostępnić dane osobowe o Panu/Pani odpowiednim organom państwowym.

SPOSÓB KONTAKTU

Realizując powyżej wymienione cele FUNDACJA RZESZOWSKA może się z Panem/Panią kontaktować telefonicznie, wysyłać zarówno drogą tradycyjną jak i elektroniczną, a także za pomocą wiadomości SMS zamówioną korespondencję, bezpłatne produkty projektów edukacyjno-kulturalnych.

ZMIANA DANYCH

Chcąc zmienić dane skontaktuj się z nami za pomocą adresu e-mail: fundacja@rzeszowska.org.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.
 3. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 4. Dane udostępnione przez Pana/Panią mogą podlegać profilowaniu.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

PRZEWODNIK DOTYCZĄCY PLIKÓW TYPU ”COOKIES"

Nasze Strony WWW mogą wykorzystywać pliki „cookies” (ciasteczka), które służą identyfikacji Pana/Pani przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli, jaką stronę Panu/Pani wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Gdy będzie Pan/Pani oglądać jedną z naszych witryn internetowych, możemy umieszczać w Pana/Pani komputerze, pewne informacje. Takie informacje mogą mieć formę pliku „cookie” lub podobną.

Niniejszy przewodnik ma przybliżyć użytkownikom, czym są pliki „cookies”, w jakim celu są wykorzystywane w witrynach internetowych FUNDACJI RZESZOWSKIEJ, a także jakie możliwości mają użytkownicy w zakresie kontroli i usuwania plików „cookies”.

CZYM SĄ PLIKI „COOKIES“ I W JAKIM CELU SĄ STOSOWANE?

Pliki „cookies” są to niewielkie pliki, złożone z ciągu liter i znaków, zapisywane na Pana/Pani komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki typu „cookies” są przez nas stosowane wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej do Twych indywidualnych zainteresowań i preferencji. Ponadto, pliki „cookies” stosowane na naszej stronie mogą służyć następującym celom:

 • Zapewnienie prawidłowego działania witryn FUNDACJI RZESZOWSKIEJ: Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części Stron WWW, na przykład zabezpieczonych systemem logowania;
 • Wydajność i optymalizacja: Pliki „cookies” mają na celu odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a co za tym idzie, pomagają ją usprawniać;
 • Funkcjonalne: powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane, takich jak na przykład wpisane imię etc.
 • Targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych: Pliki „cookies” mają na celu potencjalne, automatyczne dostosowanie zawartości Stron WWW do Pana/Pani potrzeb.

Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na Stronach WWW nie pozwalają na personalną identyfikację użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie przechowujemy Pana/Pani danych osobowych. Pliki „cookies” używane na Stronach WWW są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer.

KONTROLOWANIE I USUWANIE PLIKÓW „COOKIES”

Może Pan/Pani zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z witryn internetowych FUNDACJI RZESZOWSKIEJ (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, oznacza to, że akceptuje Pan/Pani wykorzystanie plików „cookies” na obecnym poziomie.

Kontrola: W większości przeglądarek internetowych można usuwać/kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, odsyłamy do instrukcji obsługi lub ekranu pomocy Pana/Pani przeglądarki internetowej.

Proces kontroli i usuwania plików „cookies” różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki „cookies” w większości przeglądarek.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

FUNDACJA RZESZOWSKA jako administrator danych osobowych stosuje wszelkie wymagane zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. W szczególności, wgląd do bazy danych osobowych stworzonej poprzez uzyskanie informacji poprzez Strony WWW mają jedynie specjalnie upoważnieni członkowie i pracownicy FUNDACJI RZESZOWSKIEJ.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej powyższej POLITYKI PRYWATNOŚCI z zachowaniem następujących warunków. Zmiany mogą wynikać w szczególności z aktualizacji informacji zamieszczonych na Stronach WWW lub zmian, lub aktualizacji zasad funkcjonowania Stron WWW, rozszerzenia funkcjonalności Stron WWW, dostępnych opcji dla użytkowników Stron WWW, zmiany nazw Stron WWW, zmiany adresu Strony WWW, jak również innych postanowień niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI.

FUNDACJA RZESZOWSKA poinformuje Użytkowników Stron WWW o zmianie niniejszej Polityki Prywatności, poprzez publikację informacji o zmianie na stronie www.rzeszowska.org.pl. Zmiany do niniejszej Polityki Prywatności są wiążące dla Użytkowników Stron WWW (tj. osób niebędących zarejestrowanymi Uczestnikami Serwisu, po opublikowaniu ww. informacji na stronie www.rzeszowska.org.pl, od daty wskazanej przez FUNDACJĘ RZESZOWSKĄ w zmienionej POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Partners