Ikona dostępności
PL / EN

Logo projektu Wzór Podkarpacki

O nas

W 2020 r. realizację zadania publicznego Wzór Podkarpacki, Zarząd Województwa Podkarpackiego powierzył Fundacji Rzeszowskiej. Jednak bez pozytywnego odzewu, entuzjazmu i wsparcia merytorycznego pracowników podkarpackich instytucji kultury, którzy opiekują się charakterystycznymi dla poszczególnych obszarów regionu zbiorami etnograficznymi oraz posiadają imponującą wiedzę na ich temat, idea nie uzyskałaby obecnego kształtu.

Konsultacje merytoryczne, opisy obiektów:

Elżbieta Skromak (Muzeum Regionalne w Stalowej Woli) – etnolog i muzeolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kustosz w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Autorka scenariuszy do wystaw etnograficznych oraz katalogów im towarzyszących. Komisarz wystaw etnograficznych i z zakresu sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Jest autorką scenariuszy interaktywnych komputerowych gier edukacyjnych pt. „Stare zawody”, „Kod koloru”, „Wyszywanie na ekranie” towarzyszących wystawom etnograficznym. Brała udział jako konsultant w powstawaniu i wdrażaniu przez muzeum nowatorskiego projektu edukacyjnej wystawy interaktywnej „Poczuj sztukę”. W latach 2013-2014 realizowała projekt „Świat kolorów w ludowej tradycji” dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach, którego powstały cztery filmy dokumentujące i popularyzujące tradycje ludowe Lasowiaków pn. „Haft to moje życie”, „Jak to ze lnem było”, „Serce lasowiackie”, „Haft z dawnych lat”. Ma na swoim koncie artykuły w periodykach naukowych, roczniku muzealnym, wydawnictwach książkowych, prasie. Należy do nich m. in. tekst „O kolorze, barwnikach i tkaninie w regionie lasowiackim” w książce „Przędzy barwnej nić. Poradnik barwierski” pod red. K. Schmidt-Przewoźna, E. Skromak oraz opracowanie wzornika „Czas etno. Wzory w tradycyjnej plecionce”. W ramach działalności naukowo-badawczej dokumentowała także twórczość ludową, ginące zawody, źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej oraz Turków – podkarpackich strażników tradycji wielkanocnych.

Katarzyna Ignas (Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy) – etnograf, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 2003 pracuje w Dziale Historyczno-Etnograficznym Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy. Zajmuje się etnografią i folklorem Polski południowo-wschodniej, zwłaszcza regionu przeworskiego; dokumentuje współczesną kulturę ludową. Autorka opracowań monograficznych „Nasze turki. Straże grobowe w powiecie przeworskim”, „Ludowe stroje przeworskie”, „Topiec, błąd, lizibożek i dzidko. Relikty ludowych wierzeń demonologicznych z okolic Przeworska” i artykułów z dziedziny etnografii oraz wystaw o tematyce regionalnej.

Judyta Sos (Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie) – od 2009 r. pracuje w muzeum; kuratorka wystaw: „Nie tylko ozdoba, z biżuterią przez wieki”, „Nie wszystko złoto, co się świeci”, „Na co dzień i od święta”, współautorka wystaw: „Ptasim kluczem”, „Zgadnij, co to?!”. W muzeum także opiekuje się archiwum, kolekcją strojów ludowych oraz zajmuje się edukacją. Autorka opracowań „Ubiory ludowe w Rzeszowskiem” (płyta CD), „Prezentacja księgi cechowej tkaczy z Dębowca, znajdującej się w depozycie Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie [w:] „Tradycje tkackie pogranicza polsko-słowackiego. Materiały z konferencji naukowej”, katalog wystawy „Nie tylko ozdoba. Z biżuterią przez wieki”, „Strój ludowy oraz obiekty z nim związane w zbiorach i działalności Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie” [w:] katalog do wystawy stałej „Na co dzień i od święta”.

Danuta Blin-Olbert (Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku) – absolwentka etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, starszy kustosz, wieloletni pracownik muzeum, od 2000 roku kieruje działem Kultury ludowej. Zajmuje się wyposażaniem wnętrz przenoszonych obiektów wiejskich i małomiasteczkowych. Zrealizowała ekspozycje wnętrz w 14 budynkach mieszkalnych, w szkole wiejskiej, karczmie, kuźni i kapliczce. Współorganizatorka i organizatorka wystaw czasowych: „Ceramika ludowa płd.-wsch. Polski”, „Zabawki ludowe”, „Meble ludowe na Podkarpaciu”, „Rzemiosło w galicyjskim miasteczku”, „Nasz wiek XX”, a także wystaw obrzędów wielkanocnych i bożenarodzeniowych na Podkarpaciu. Autorka około 40 publikacji z zakresu kultury ludowej Podkarpacia opartych o badania terenowe dotyczące urządzenia i zdobnictwa wnętrz, meblarstwa, budownictwa, rzemiosł drzewnych, garncarstwa, tkactwa, kamieniarstwa oraz obrzędów dorocznych i rodzinnych. Współautorka przewodnika po Parku Etnograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i autorka przewodnika po Galicyjskim Rynku – „Miasteczko naszych dziadków”.

Jolanta Dragan (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej) – archeolog i etnograf, muzeolog, muzyk (absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), kustosz, kierownik Działu Dokumentacji Zbiorów w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Autorka kilkunastu opracowań naukowych dotyczących m.in. pieśni ludowych i ich rodzajów, funkcji oraz symboliki, także opracowań o muzyce i instrumentarium tradycyjnych kapel, obrzędowości dorocznej i rodzinnej w różnych kontekstach oraz o strojach i ich znaczeniu (użytkowym i symbolicznym). Członek komisji międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów związanych z folklorem ludowym; prowadzi szkolenia, wykłady i seminaria związane z wymienioną tematyką. Koordynatorka i uczestniczka kilkudziesięciu projektów naukowo-badawczych, wystawienniczych i konserwatorskich. Laureatka Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2003 r., uhonorowana odznaką „Zasłużony Kulturze Polskiej”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 r. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Len w polskiej kulturze tradycyjnej” pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Adamowskiego (Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Monika Zydroń (Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie) – absolwentka studiów magisterskich z zakresu etnologii oraz studiów licencjackich z zakresu ochrony dóbr kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kustosz w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli, z którym związana jest od 2014 roku. Kurator wielu wystaw, m. in. „Barwy i nastoje. Muzyka w malarstwie”, „(RZE)miosło” czy „Droga do niepodległości oczami chłopów”. Dodatkowo sprawuje opiekę merytoryczną nad archiwaliami oraz zbiorami ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji ceramiki, rzeźby i malarstwa.

Emilia Jakubiec-Lis (Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie) – absolwentka studiów magisterskich z zakresu socjologii (WSP Rzeszów) i kulturoznawstwa (Uniwersytet Rzeszowski) oraz Podyplomowych Studiów Muzeologicznych (UJ Kraków), absolwentka Szkoły Wokalno-Aktorskiej w Krakowie oraz Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych w Nowym Sączu (uprawnienia instruktora orkiestr). Kustosz w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli, gdzie głównie prowadzi prace dokumentacyjne w zakresie folkloru muzycznego i obrzędowości regionu. Autorka publikacji „Działalność dokumentacyjna i popularyzatorska Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie jako kontynuacja idei Franciszka Kotuli (z uwzględnieniem kolekcji muzycznej)” (w:) „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny – zachowanie – udostępnianie”, pod red. Jacka Piotra Jackowskiego, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Warszawa 2017.

Janusz Mazur (Muzeum Kresów w Lubaczowie) – absolwent historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zajmuje się badaniem kultury materialnej, sztuki ludowej, architektury i budownictwa drewnianego powiatu lubaczowskiego, jako elementu dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Komisarz wystaw muzealnych, członek zespołu redakcyjnego periodyku naukowego „Rocznik Lubaczowski” i magazynu kulturalnego „Lubaczów”.

Kurator projektu: Paweł Kraus

Koordynator projektu: Ilona Dusza Kowalska

Fotografie: Joanna Bród, Kuba Kowalski, Wojciech Dulski, Grzegorz Stec, Jerzy Ważny (Loktras)

Opracowanie graficzne wzorów: Joanna Bród, Paulina Sobczyk

Grafika: Kuba Kowalski

Tłumaczenia: Katarzyna Mnichowska, Jonathan Mount, Centrum Tłumaczeń Lingua-Dar Tomasz Kosiek

WWW i WCAG: Mikołaj Zdzisłowicz, Monika Drzymała, Zdzisłowicz.pl

Partnerzy

Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji,
napisz do nas.